Αρχική Τοπικά Λαμία: Η παράταση του ωραρίου της μουσικής στα θέματα της Επιτροπής Ποιότητας...

Λαμία: Η παράταση του ωραρίου της μουσικής στα θέματα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:30 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Αινιάνων 6. 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  9ης σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 15η του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξηςσύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεώργιος Λάμπρου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέμα 1ο :
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    7ης & 8ης /2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  ΕΠΖ


Θέμα 2ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ


Θέμα 3ο :
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ


Θέμα 4ο :
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ


Θέμα 5ο :
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ