Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Λαμία: Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 12.00

 

Με τρία θέματα θα γίνει η δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.  Δείτε αναλυτικά:

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και εκείνες του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

***

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, που θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020].

Παρακαλούμε όπως   τοποθετηθείτε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  είτε στα e-mails : nianios.spyros@lamia-city.gr και frida_apo@lamia-city.gr, είτε  με τηλεφωνική επικοινωνία στη Γραμματεία του Δ.Σ.:  τηλέφωνο 22313-51019, είτε στο  FAX: 22310-51038, μέχρι την ορισθείσα ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, προκειμένου  να διεκπεραιωθεί η ληφθείσα απόφαση, η   οποία θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο,  σε επόμενη, τακτική συνεδρίαση.

 

 

Συνημμένα :

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   26/10/2020

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   42357 –  22/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 

Θέμα 1ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και  τροποποίηση  του τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 2ο Έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας  μαθητών 3ου  ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΙΟΥ  «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» Αυτοτελούς Διαχείρισης.
Εισηγητής Δήμαρχος
 
Θέμα 3ο Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019
Εισηγητής Δήμαρχος

 

Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

Θ Ε Μ Α : Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θ Ε Μ Α : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση χορήγησης βραβείων αριστείας μαθητών 3ου ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΙΟΥ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» Αυτοτελούς Διαχείρισης.

Θ Ε Μ Α : Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 


Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ