Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

“Τα νομικά μέσα άμυνας κατά της απέλασης αλλοδαπού”, του Δικηγόρου Γιώργου Καραμέτου

 

Με την εισαγωγή του νέου Ποινικού Κώδικα στην ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 4637/2019 και με βάση τον οποίο καταργήθηκε η δικαστική απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών, οι απελάσεις πλέον εμφανίζονται στη καθημερινότητα σε περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων.

Γράφει ο Γεώργιος Κ. Καραμέτος, Δικηγόρος

Παρατηρούμε καθημερινά στα νομικά τεκταινόμενα το φαινόμενο της σύλληψης και της κράτησης αλλοδαπών, μέσα στο νομικό πλαίσιο της υλοποίησης και εκτέλεσης των αποφάσεων διοικητικής απέλασης. Τι μπορεί όμως να κάνει σε αυτή τη περίπτωση ο αλλοδαπός;

Τα νόμιμα μέσα που έχει στη «φαρέτρα» του ο συνήγορος του αλλοδαπού είναι τα εξής:

  • Η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη στιγμή που συλλαμβάνεται ο υπήκοος της τρίτης χώρας και πριν προχωρήσει η διαδικασία της έκδοσης απόφασης κράτησης εις βάρος του. Οι αντιρρήσεις αυτές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας αρχής που είναι νομικά υπεύθυνη σχετικά με την έκδοση της απόφασης απέλασης ή της διοικητικής πράξης επιστροφής. Μέσα από αυτές, ο αλλοδαπός καλείται να εξηγήσει λεπτομερώς και εμπεριστατωμένα τους λόγους για τους οποίους δεν αποτελεί ύποπτος φυγής.
  • Το δεύτερο «όπλο» που έχει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αλλοδαπού είναι αφού παρέλθουν άπρακτα οι σαράντα οκτώ (48) ώρες για τη προθεσμία άσκησης των αντιρρήσεων, είναι η προσφυγή του στην ελληνική δικαιοσύνη. Ο αλλοδαπός μέσω του συνηγόρου του αφού λάβει γνώση σχετικά με το αιτιολογικό της απόφασης κράτησης καλείται να δώσει εξηγήσεις στον Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Σε περίπτωση που ο προς απέλαση αλλοδαπός δεν κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου διαφωνεί ως προς την κράτησή του, με την ίδια απόφαση τάσσεται σε αυτόν προθεσμία προς αναχώρηση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

Απόρροια των ανωτέρω είναι ότι ο αλλοδαπός εις βάρος του οποίου εκδίδεται απόφαση απέλασης ή επιστροφής έχει στην διάθεσή του επαρκείς δυνατότητες ώστε να αμυνθεί. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασιστική κρίνεται η συμβολή πληρεξουσίου δικηγόρου ειδικευμένου σε τέτοια ζητήματα, ο οποίος θα μπορέσει να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τον αλλοδαπό για τις ενδεδειγμένες ανά περίπτωση νομικές ενέργειες.

Γεώργιος Κ. Καραμέτος, Δικηγόρος – LL.M. στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Λαμίας

 

Δείτε πρώτοι όλες τις τοπικές ειδήσεις του MAG24 στο VIBER

Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ