Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Δήμος Δομοκού: Η αύξηση των ωρών απασχόλησης προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία ανάμεσα στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Δομοκού:

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η ειδικήσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών(βάσει των αριθμ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 27η του μηνός Οκτωβρίου2020, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 17:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού  έτους 2019 Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο:       Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης περιόδου από 1-1-2019 έως 31-12-2019 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 15ητακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών(βάσει των αριθμ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 27η του μηνός Οκτωβρίου2020, ημέρα Τρίτηκαι ώρα 17:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο:       Έγκριση αύξησης ωρών απασχόλησης του προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 2ο:       Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 3ο:       Έγκριση της αριθμ. 4/19-10-2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Στεφάνου για την εκμίσθωση Δημοτικού Τουριστικού Αναψυκτηρίου της κοινότητας {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 4ο:       Περί έγκρισης αποζημίωσης καλλιέργειας σε παραγωγό, λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 5ο:       Εξέταση αίτησης Εμπορικού Συλλόγου Δομοκού σχετικά με παραχώρηση χρήσης χώρου δημοτικής αίθουσας (Σχετ.: Η αριθμ 11/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Δομοκού) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 6ο:       Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γυναικών Καΐτσας περί παραχώρησης χρήσης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυρράχης  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 7ο:       Ορισμός δικαιούχων και  προσδιορισμός αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 33 παρ.3 του Ν. 4483/2017 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 8ο:       Γνωμοδότηση για την ανάθεση σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) των εργασιών για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 9ο:       Έγκριση συμμετοχής στην πρωτοβουλία «75 ΔΕΝΔΡΑ ΓΙΑ ΤΑ 75 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ» – Διάθεση ποσού 10.000€(Εξ αναβολής) (Σχετ.: Η αριθμ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Δομοκού) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 10ο:    Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης των δύο ακινητοποιημένων λεωφορείων του Δήμου Δομοκού, στο Δήμο Λαμιέων {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 11ο:    Έγκριση: α) άσκησης δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, β) Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.” και γ)  συμμετοχής του Δήμου Δομοκού στην αύξηση του  μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.” {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 12ο:    Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 


Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ