Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Έπεσε το TaxisNet για 11 ώρες χωρίς είσοδο και συναλλαγές

 

 

Ποιες υπηρεσίες TaxisNet «πέφτουν» σήμερα Παρασκευή 26/5 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00.

 


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γνωστοποίησε ότι οι εφαρμογές του TAXISnet δεν θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00.

Στο πλαίσιο συντήρησης και περαιτέρω αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες του Gov.gr που σχετίζονται με:

Υπηρεσίες αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω κωδικών TAXISnet (όπως ΗΔΙΚΑ, e-ΕΦΚΑ κ.α.),
Υπηρεσίες όπως Πόθεν Έσχες, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, e-Παράβολο, και web services από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης ΑΑΔΕ και Υπ. Οικονομικών, όπως TAXISnet, ICISnet, TAXIS, Elenxis, MIS, ΨΥΔΗΠΕΕΚ κ.α..
Όπως και σε προηγούμενες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

 

Ανακοίνωση της 19ης Μαΐου 2023 του e-ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα δεν θα είναι διαθέσιμες λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ που επηρεάζουν την λειτουργία τους.

 

Ανακοίνωση της 23ης Μαΐου 2023 της ΗΔΙΚΑ

«Διακοπή υπηρεσίας αυθεντικοποίησης πολιτών με διαπιστευτήρια Taxisnet της ΓΓΠΣΔΔ για πρόσβαση σε εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ. Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 27 Μαΐου και ώρα 09:00, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση των πολιτών στις εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ ΑΕ που χρησιμοποιούν το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet της ΓΓΠΣΔΔ, λόγω των εργασιών αναβάθμισης που θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις πληροφοριακές υποδομές της».

Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ