Σάββατο, 28 Ιανουαρίου, 2023

Στα θέματα του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου: Η Υπάτη ως πρότυπος τουριστικός προορισμός

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», στην οδό Αινιάνων 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 30/11/2022

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Θέμα 1ο Υποβολή πρότασης-αιτήματος στη Διεύθυνση στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού για τον χαρακτηρισμό της περιοχής «Λουτρά Υπάτης-Υπάτη» ως πρότυπου τουριστικού προορισμού
Εισηγητής Δήμαρχος

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Θέμα 2ο Τροποποίηση της αριθμ.380/2019 (ΑΔΑ: ΩΧ4ΔΩΛΚ-ΑΒΝ) απόφασης περί «Ορισμού μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 3ο 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 4ο Καθορισμός τελών άρδευσης αρδευτικών περιόδων 2021 και 2022
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 5ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην θέση «Βοϊδολίβαδο» της Κοινότητας Ν. Κρικέλλου με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 6ο Απ’ευθείας Εκμίσθωσης Αγροτικής Περιουσίας “Κληροδοτήματος Αθηνάς Δημητριάδου”- Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 7ο Κληροδότημα «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ»-΄Απ’ ευθείας εκμίσθωση υπαίθριου χώρου 57,00 Τ.Μ. στην Πλατεία Λαού-Λαμία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 8ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην θέση «Χειβαδάρια» της Κοινότητας Ροδιτσας με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 9ο Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2023
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 10ο Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων για το έτος 2023
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 11ο Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2023
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 12ο Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας ισογείου χώρου του κοινοτικού καταστήματος Αγ. Παρασκευής, στον Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Παρασκευής
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 13ο Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 14ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέας Άμπλιανης Λαμίας – Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Θέμα 15ο Τροποποίηση της με αρ. 309/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 12ωρη ή 24ωρη βάση υπαλλήλων υπηρεσιών του Δήμου μας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 16ο Αύξηση του ωραρίου εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 17ο Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαμιέων , οικ. έτους 2023
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 18ο Περί ονομασίας ανωνύμων οδών
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 19ο Έγκριση σύνδεσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου της πόλης της Λαμίας
Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 20ο Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2022-2023 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εισηγητής Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος
κ. Ευμορφία (Μόρφω) Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 21ο Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Δ.
Θέμα 22ο Παροχή γνώμης περί καταστροφής/ανακύκλωσης μηχανογραφικού εξοπλισμού.
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Αναστασίου

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 23ο Αίτημα Πρόσληψης εννέα (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.)».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζωγράφος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 24ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 25ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 26ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο YouTube.

Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ