Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία Γιάννη Σαρακιώτη για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κατέθεσε ο Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία και Αναπληρωτής Τομεάρχης για την Έρευνα & Τεχνολογία, Γιάννης Σαρακιώτης και 52 ακόμη Βουλευτές του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφορικά με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και τη συνέχιση της επαρκούς χρηματοδότησής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υπήρξε μια σημαντικότατη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α., με σκοπό τη λειτουργία του ως ανεξάρτητος θεσμός ενίσχυσης του έργου των νέων επιστημόνων, αποτελώντας τη «ναυαρχίδα» της κυβερνητικής πολιτικής στον κρίσιμο τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, μέχρι στιγμής, έχει διαθέσει ή προκηρύξει 180 εκ. € σε 1.000 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, 300 ερευνητικά έργα μεταδιδακτορικών ερευνητών, σε περισσότερα από 260 ερευνητικά έργα μελών ΔΕΠ και Ερευνητών που υλοποιούνται στα Πανεπιστήμια και σε Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Μέσω του παραγόμενου έργου του το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνέβαλε στην αναστροφή του φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο εξωτερικό (‘brain drain’), ανακόπτοντας την αιμορραγία της χώρας σε υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό και επιστημονικό – ερευνητικό κεφάλαιο.

Πλέον ο χρονικός ορίζοντας της επαρκούς χρηματοδότησής του ολοκληρώνεται το 2020, αλλά η Κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει κάποια πρωτοβουλία για τη συνέχιση της λειτουργίας του, ενώ ο στρατηγικός σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα του φορέα είναι «εμφανώς απών». Όλα αυτά, τη στιγμή που λαμβάνει χώρα ένα «όργιο φημών» περί ενδεχόμενης ένταξης ερευνητικών δομών του σε νέο φορέα, ο οποίος θα ιδρυθεί.

Όπως τονίζει ο κ. Σαρακιώτης: «Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. οφείλει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σοβαρότητα το θέμα της Έρευνας και της επαρκούς χρηματοδότησής της από ανεξάρτητους φορείς, όπως το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.. Αφορά τις προοπτικές παραμονής των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα, την αναπτυξιακή δυναμική της Εθνικής Οικονομίας και τα επίπεδα καινοτομίας στην προσέγγιση της χώρας μας με την αναδυόμενη παγκόσμια πραγματικότητα του διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού επί τεχνολογιών αιχμής και νέων μεθόδων παραγωγής».

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 16/11/2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Θέμα: «Χρηματοδότηση και λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 2016 και αποτελεί ίσως τον κορυφαίο θεσμό – μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.  Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ιδρύθηκε στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και αποτελεί έναν ανεξάρτητο θεσμό για την Έρευνα που υποστηρίζει υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς. Επίσης, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μεγάλων ερευνητικών εγκαταστάσεων για προηγμένη Έρευνα σε ΑΕΙ και ΕΚ της χώρας. Μέχρι τώρα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει διαθέσει ή προκηρύξει 180 εκ. € σε 1.000 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, 300 ερευνητικά έργα μεταδιδακτορικών ερευνητών, σε περισσότερα από 260 ερευνητικά έργα μελών ΔΕΠ και Ερευνητών που υλοποιούνται στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Παράλληλα, και μέσω του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η Πολιτεία και ειδικότερα η προηγούμενη ηγεσία του τομέα Έρευνας & Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, επιχείρησε μία ουσιαστική προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής σπουδαίων επιστημόνων στο εξωτερικό, ώστε να ανακοπεί η αιμορραγία της χώρας σε υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό και επιστημονικό – ερευνητικό κεφάλαιο. Όπως είναι γνωστό για την ίδρυση και λειτουργία του οργανισμού απαιτήθηκε συγχρηματοδότησή ύψους 300 εκατ. Ευρώ, μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και στο πλαίσιο δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο την υποστήριξη ερευνητικών σκοπών και την εξυπηρέτηση των αναγκών του επιστημονικού δυναμικού.

Επειδή, ο χρονικός ορίζοντας της ανωτέρω αναφερομένης χρηματοδοτικής περιόδου εκπνέει το 2020 και ως εκ τούτου γεννάται η ανάγκη για την ανάληψη έγκαιρων πρωτοβουλιών για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του.

Επειδή, έχουν δημοσιευθεί στοιχεία της Ενδιάμεσης Έκθεσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία τα οποία κάνουν λόγο για την ίδρυση και δημιουργία ενός Εθνικού Οργανισμού Έρευνας (Ε.Ο.Ε.), στο πλαίσιο της λειτουργίας του οποίου υφιστάμενες ερευνητικές δομές προτείνεται να αποτελέσουν μέρος του.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη λειτουργία και οι σκοποί του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), καθώς και η συνέχιση της επαρκούς χρηματοδότησής του;
  2. Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να ακολουθήσει τους όρους του υφισταμένου συγχρηματοδοτικού σχήματος ή επεξεργάζεται κάποιο διαφορετικό σχεδιασμό;
  3. Δεδομένης της πρότασης της Ενδιάμεσης Έκθεσης για το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία περί ίδρυσης και δημιουργίας Εθνικού Οργανισμού Έρευνας (Ε.Ο.Ε.), υφίσταται σχεδιασμός που αφορά την υφ’ αυτού ένταξη/συγχώνευση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ή και άλλων ερευνητικών δομών;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σαρακιώτης Ιωάννης

Χαρίτσης Αλέξης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Αθανάσιος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Ιωάννης

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπαλάφας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Σάκης

Πέρκα Θεοπίστη

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ