Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

Λαμία: Σήμερα Ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με το ερευνητικό έργο ParICT_CENG στο Πανεπιστήμιο

 

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Παπασιοπούλου 2 – 4. τ. κ. 35 131 – Γαλανέϊκα, Λαμία) θα διεξαχθεί ημερίδα – ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση της ολοκλήρωσης του έργου Περιφερειακής Αριστείας «ParICT_CENG: Βελτίωση ερευνητικών υποδομών ΤΠΕ στη Στερεά Ελλάδα για την επεξεργασία: μεγάλου όγκου δεδομένων από ροές αισθητήρων, πολυμέσων και πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων προσομοιώσεων».

 

 

O επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Κακαρούντας, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα παρουσιάσει αναλυτικά το αντικείμενο, τους στόχους και τα επιτεύγματα του έργου, καθώς και τις προοπτικές και εφαρμογές σε πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση. 

Στόχος της εν λόγω ημερίδας αποτελεί η ενημέρωση των ερευνητών αλλά και των επαγγελματιών και τοπικών φορέων σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις ευκαιρίες (ερευνητικές / επιχειρηματικές / εκπαιδευτικές) στις οποίες αυτό οδηγεί. Οι ερευνητικές υποδομές που αναπτύχθηκαν έθεσαν τα θεμέλια για την ενίσχυση της Έρευνας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ προσδοκία είναι η ανάπτυξη νέων συνεργειών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επαγγελματικών φορέων, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

ParICT_CENG

17:30 Προσέλευση και εγγραφές

18:00 Έναρξη εκδήλωσης – Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί

18:15 Παρουσίαση του σκοπού του έργου

18:30 Οργάνωση του έργου και στόχοι

19:50 Υποδομή και εξοπλισμός

19:10 Η επίδραση στην έρευνα ομάδων του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

19:30 Η επίδραση στην έρευνα ομάδων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

19:50 Η επίδραση στην έρευνα ομάδων του Τμήματος Φυσικής

20:10 Η επίδραση στην έρευνα ομάδων του Τμήματος Μαθηματικών

20:30 Εμπειρία από ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων

20:50 Επιτεύγματα και μελλοντικές Προεκτάσεις

21:00 Κλείσιμο εκδήλωσης

21:10 Συζήτηση και δικτύωση

 


Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ