Αρχική Τοπικά Λαμία: Η στερέωση του Ν -ΝΔ τμήματος των τειχών του Κάστρου στα...

Λαμία: Η στερέωση του Ν -ΝΔ τμήματος των τειχών του Κάστρου στα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 18:30 η επόμενη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 17η του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στις 17/4/2019 που επισυνάπτεται στη με αρ. πρωτ. 15245 – 12/4/2019 Πρόσκληση (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 Θέμα 1 : ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 2 : ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 3 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘ 483/2017 ΑΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΗΞΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 4 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΛΙΑΣ

Θέμα 5 : ΠΕΡΙ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» Εισηγητής : ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ

Θέμα 6 : ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-2020 Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 7 : ΙΔΡΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-2020 Εισηγητής : ΑΝΤΡ/ΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 8 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 9 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΌΤΑΝ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 10 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 11 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 1897» (ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗ) Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 12 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 13 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 14 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΤΣΕΛΟΥ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 15 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 16 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ «5η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 17 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 18 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2019» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 19 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ»ΑΛΑΜΑΝΑ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ » Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 20 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 21 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 22 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ» ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΨΥΧΗΣ ,,ΘΥΜΗΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙΑ.. Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κΑ ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 23 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 24 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ»ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 25 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ»ΕΔΩ ΣΆΥΤΗ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 26 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΌΠΕΡΑ ΤΟΥ W.A.MOZART «Η ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΙΤΟΥ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 27 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 28 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ «ΔΩΣΤΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 29 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 30 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙKΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 31 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ITI TRAIL RUN 2019 Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κα ΑΡΓΥΡΗ

Θέμα 32 : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 33 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ»  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 68-ΛΑΜΙΑ. Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 34 : ΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΤΗΣ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 35 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑΦΗΣ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Θέμα 36 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2019-2020. Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

Θέμα 37 : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ», ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΤΕΛΩΝΗΣ

Θέμα 38 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΤΕΛΩΝΗΣ

Θέμα 39 : ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΖΑΓΚΑΝΑΣ

Θέμα 40 : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 Εισηγητής : ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑΣ

Θέμα 41 : ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 42 : ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ. Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 43 : ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».  Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 44 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 45 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 46 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 47 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 48 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 49 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ». Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 50 : ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 51 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Θέμα 52 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕ ΕΡΓΩΝ Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.