Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Λαμία: Κατοικείτε στη Λυγαριά και παντρευτήκατε το 2022; Μπορεί να δικαιούστε 2.000 € από το Κληροδότημα Ξανθής Θεοδωράκου

 

Παντρευτήκατε το 2022 και κατοικείτε στη Λυγαριά; Δείτε αν δικαιούστε την οικονομική ενίσχυση των 2.000 € από το Κληροδότημα «ΞΑΝΘΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ».

Η ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος, του Δήμου Λαμιέων για την οικονομική ενίσχυση γάμου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος « ΞΑΝΘΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ »  του Δήμου Λαμιέων  βάσει:

 1. Της από 19/3/1937 Διαθήκης εκλιπούσης κ. ΞΑΝΘΗΣ   ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ
 2. Την  διαδικασία του άρθρ.56 παρ. 3 του ν.4182/2013 (Ά 185 )
 3. Της υπ’ αριθμ. 2/ 12-7-2023   απόφασης  της  διαχειριστικής  επιτροπής  με θέμα  «Χορήγηση  Οικονομικής  Ενίσχυσης  για την αντιμετώπιση δαπανών γάμου απόρων κοριτσιών  για  το έτος   2022 »  (ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΕΝΤΟΣ  ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ).-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ .
 4. Tον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2023, με πράξη 19084/13-3-2023 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τις ενδιαφερόμενες δικαιούχους της ενίσχυσης, οι οποίες πληρούν τις  προϋποθέσεις (Ηλικίας, Ληξιαρχική Πράξη Γάμου εντός του έτους αναφοράς  (2022),  Μονίμου Κατοικίας, Οικονομικών Κριτηρίων Απορίας κλπ), για υποβολή δικαιολογητικών προς επιλογή (1) μιας,   που θα πληροί  τα κριτήρια οικονομικής αδυναμίας και  θα χρήζει μεγαλύτερη ανάγκης ενίσχυσης. Το ύψος της προβλεπόμενης ενίσχυσης ανέρχεται στα € 2.000,00 (δύο χιλιάδες ευρώ)   για το 2022 (Τοπική Κοινότητα ΛΥΓΑΡΙΑΣ  Δήμου Λαμιέων) και προβλέπονται  τα  παρακάτω :

ΑΙΤΗΣΗ που θα συνοδεύεται από τα  Δικαιολογητικά και θα κατατίθεται  αυτοπροσώπως ή  ταχυδρομικά με συστημένη αλληλογραφία στην Δν/ση  ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ- ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 35100 ΛΑΜΙΑ – ΓΡ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – Υπόψη  κας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΤΗΛ. 2231351053)  – ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥμε την ένδειξη  «ΛΥΓΑΡΙΑ 2022»  , σε  45  ημέρες από την ανάρτηση  στην ιστοσελίδα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  και  την Δημοσιότητα στο Διαδίκτυο, στον  Τύπο και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Λαμιέων  και της  Τοπικής Κοινότητας Λυγαριάς Λαμίας. (ΕΩΣ  27/12/2023).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  (Ηλικία  18-45 ετών)
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου εντός έτους αναφοράς (2022)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 4. Εκκαθαριστικό Εφορίας 2022
 5. Αντίγραφο Ε9
 6. Εκκαθαριστικό Γονέων Φορολογικού έτους 2022
 7. Κάθε έγγραφο που αποδεικνύει οικονομική δυσχέρεια κλπ
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι θα αποδεχθεί την δωρεά- οικονομική ενίσχυση, εφόσον επιλεγεί και ότι δεν έχει λάβει στο παρελθόν άλλη οικονομική ενίσχυση από το συγκεκριμένο κληροδότημα .

Η  παρούσα  πρόσκληση –προκήρυξη, θα τύχει  της δέουσας Δημοσιότητας  , θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της  Αποκεντρωμένης και του Δήμου, σε τοπική ιστοσελίδα μεγάλης επισκεψιμότητας ,θα δημοσιευτεί σε Εφημερίδα ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΉΣ κυκλοφορίας, σε τοπική εφημερίδα, αλλά και σε πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Λαμιέων και της Τοπικής Κοινότητας Λυγαριάς Λαμίας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ  – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ


Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ