Αρχική Τοπικά ΣΗΜΕΡΑ: Σύσταση επιτροπών και προσφυγικό στο πρώτο τακτικό Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

ΣΗΜΕΡΑ: Σύσταση επιτροπών και προσφυγικό στο πρώτο τακτικό Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

7η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς…

Σας προσκαλούμε στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

– Ενημέρωση Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανού σχετικά με τις εξελίξεις στο προσφυγικό.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 1ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά το σχολικό έτος 2019-20 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 2ο Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου ως Νομικού Συμβούλου για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π. Ε. Βοιωτίας Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Θέμα 3ο Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός .

Θέμα 4ο Σύσταση Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 164 παρ 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

ΕΚΛΟΓΗ -ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ -ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θέμα 5ο Εκλογή μελών Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 6ο Εκλογή Μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 7ο Ορισμός μελών σύστασης Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 8ο Τροποποίηση της απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 68 του π.δ. 68/1996 (ΚΝΑ) (ή του άρθρου 18 του ν. 2218/1994) Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας και Φωκίδας με έδρα τη Λαμία. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 9ο Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
«Αλκυόνη» Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 10ο Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α΄) (Λιμεναρχείο Ιτέας). Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 11ο Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444/Β΄) (Λιμεναρχείο Ιτέας) Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 12ο Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α΄) (Λιμεναρχείο Ιτέας) Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 13ο Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α΄) (Λιμεναρχείο Μεσολογγίου) Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 14ο Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α) (Λιμεναρχείο Μεσολογγίου) Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 15ο Ορισμός εκπροσώπων για ανασυγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου Ν 2963/01, ΠΔ 170/03. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 16ο Ορισμός μελών της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος

Θέμα 17ο Ορισμός μελών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ και εξουσιοδότηση υπογραφής αυτών
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Θέμα 18ο Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 19ο Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 20ο Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 05)
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 21ο Έγκριση 3ης τροποποίησης (τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 22ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 23ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΜΠ066 και ΣΑΕΠ766 έτους 2019 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 24ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 356/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 25ο Εγγραφή νέων έργων στην ΣΑΕΠ866 (φυσικών καταστροφών) που αφορά σε δράσεις αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στην περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ΠΕ Εύβοιας από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2019 καθώς και σε δράσεις πρόληψης. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 26ο Τροποποίηση τίτλου στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 – 2017»
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 27ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 28ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 29ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 30ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 31ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566 Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 32ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την υλοποίηση της πράξης: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 33ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)»», εξουσιοδότηση
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 34ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 35ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου»», εξουσιοδότηση
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 36ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε., για την υλοποίηση της πράξης:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΥΜΑΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 37ο 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 38ο Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 39ο Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής Περιφέρειας στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Θέμα 40ο Αίτημα προς ψήφιση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για την παράταση του χρόνου απασχόλησής τους στην ΠΣτΕ και συγκεκριμένα στις ΠΕ
Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας:

1) ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( Ά Κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)».
2) Αίτημα παράτασης χρόνου απασχόλησης ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην ΠΕ Ευβοίας.
3) ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και
Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( Ά Κύκλος – Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)». Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.