Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

Λαμία: Τι γίνεται με το στέγαστρο του ΔΑΚ και το Στάδιο στην Καμαρίτσα;

Επιτέλους οι αρμόδιες υπηρεσίες απαντούν.

Διαβάστε τι απάντησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις ερωτήσεις του βουλευτή Φθιώτιδας, Χρήστου Σταϊκούρα.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, κατέθεσα Ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Πολιτισμού & Αθλητισμού, με θέμα την εξέλιξη των αθλητικών έργων στην Φθιώτιδα. 

Από την Απάντηση που ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού προκύπτουν τα εξής:

1ον. Το έργο «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα», με κωδικό αριθμό 2006ΣΕ01600001, το οποίο είχε ξεκινήσει παλαιότερα, εντάχθηκε το 2014 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό ύψους 934.890 ευρώ.

Στις 08.09.2015, εγκρίθηκε, από την παρούσα Κυβέρνηση, η διατήρηση της ένταξης με τον ίδιο προϋπολογισμό και με πιστώσεις ύψους 320.000 ευρώ για το έτος 2015.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, οι πληρωμές την περίοδο 2013-2014 ανήλθαν στα 333.744 ευρώ, ενώ, δυστυχώς, για το 2015 δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές, όπως θα έπρεπε, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις.

Ως εκ τούτου, από τον προϋπολογισμό του έργου, τα μόνα χρήματα που έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής είναι αυτά της περιόδου 2013-2014 (333.744 ευρώ).

Με δεδομένη τη στασιμότητα στην υλοποίηση του έργου, υπάρχει κίνδυνος, αφού το 2015 ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, να διακοπεί η χρηματοδότηση και το έργο να μείνει ημιτελές.

2ον. Το έργο «Κατασκευή Στεγάστρου ΔΑΚ Λαμίας», με κωδικό αριθμό 2014ΣΕ01600061, απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, μετά από πρόταση του φορέα (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού/Κυβέρνηση).

Σημειώνεται ότι, από τις 24.12.2014, με δημοσιευμένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» απόφαση, είχε εγκριθεί η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 170.000 ευρώ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές, όπως θα έπρεπε. Αποτέλεσμα, σήμερα, να έχουμε απένταξη του έργου και απώλεια των προϋπολογισμένων χρημάτων. Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη δυσμενής εξέλιξη για την περιοχή, έχει συγκεκριμένους υπευθύνους.

Συμπερασματικά, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Φθιώτιδα χάνει ένα έργο και στον τομέα των υποδομών για Αθλητισμό.

Τέλος, καλώ τα ΜΜΕ της περιοχής, με το κλείσιμο του 2015 (και μελλοντικά με το κλείσιμο κάθε έτους), να προκαλέσουν δημόσιες συζητήσεις, κατά τις οποίες με όρους διαλόγου, οι έχοντες δημόσιους ρόλους να παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα μας για την περιοχή μας, καταρχήν, για τα έτη 2014 και 2015.

Επισυνάπτονται η Ερώτηση και η Απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.

  1. Ερώτηση 397 – Αθλητικά έργα μέσω ΠΔΕ στη Φθιώτιδα – 20.10.2015
  2. Απάντηση στην Ερώτηση 397 – Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού – 06.11.2015


Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ