Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2023

Με 8 θέματα συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, στην οδό Αινιάνων 6, την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο YouTube.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 14/9/2022

– Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1ο 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2022
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Έγκριση εγκατάστασης ΦΒ σταθμού σε παραχωρηθέν δημοτικό οικόπεδο 10στρ. στη θέση «Παλιάμπελα ή Χατζηκώνστα» Δ.Κ. Ροδίτσας
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο Κατάπτωση εγγυητικών μισθωτικών συμβάσεων
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5ο Χορήγηση των Μ.Α.Π. σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Λαμιέων για το έτος 2020
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6ο Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δήμαρχο Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Θέμα 7ο Λύση της σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ με το διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και εκ νέου εκμίσθωση του Κ.Δ.Α.Υ.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 8ο Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2022
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

 

Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ