Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

myΤΕΚΑ: Νέα εφαρμογή για τους ασφαλισμένους, τι μπορείτε να κάνετε από το κινητό σας

Μία νέα εφαρμογή στο κινητό myTEKA που αφορά την επικουρική ασφάλισή χιλιάδων ασφαλισμένων παρουσιάζεται σήμερα από τα Υπουργεία Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορά το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.
Το ΤΕΚΑ παρέχει κρατική επικουρική σύνταξη στους νεοεισερχόμενους, από 1.1.2022, στην αγορά εργασίας, με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση.

Μάλιστα από 1.1.2023 έως 31.12.2023 οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με ηλικία κάτω των 35 ετών (γεννημένοι από 1.1.1987 και εφεξής) μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν αλλαγή ταμείου επικουρικής ασφάλισης και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ.

Οι πολίτες με το νέο app myTEKA θα έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά για όλα τα ζητήματα σχετικά με την επικουρική ασφάλισή τους, το νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης, τις εισφορές που καταβάλλουν, το επενδυτικό πλάνο, καθώς και τις παροχές που θα λάβουν στο μέλλον.

Ειδικότερα, μπορούν:

  • να κατατοπιστούν για το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και τον τρόπο λειτουργίας του,
  • να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας των ατομικών λογαριασμών τους και την ηλεκτρονική πλατφόρμα MyTEKA
  • να βρουν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις τους,
  • να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος,
  • να πληροφορούνται άμεσα ό,τι νεότερο ανακοινώνεται σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΚΑ.

Ατομικός Λογαριασμός

Ο ατομικός λογαριασμός είναι ο προσωποποιημένος συνταξιοδοτικός λογαριασμός, στον οποίο σωρεύονται οι εισφορές και οι αποδόσεις των επενδύσεων των εισφορών των ασφαλισμένων.

Η επικουρική σύνταξη υπολογίζεται στη βάση του σωρευμένου ποσού των εισφορών και των αποδόσεων στον ατομικό λογαριασμό. Όσο περισσότερα κεφάλαια έχουν σωρευτεί, τόσο υψηλότερη η επικουρική σύνταξη.

Στον ατομικό λογαριασμό, τα στοιχεία εμφανίζονται με χρονική υστέρηση. Αυτό οφείλεται στη διαδικασία δήλωσης, εξόφλησης και εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ και αποδίδονται κατόπιν ελέγχου στο ΤΕΚΑ προκειμένου να πιστωθούν στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα:

  • Οι εργοδότες υποβάλλουν σε μηνιαία βάση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και εξοφλούν τις εισφορές μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία.
  • Ακολουθεί έλεγχος και εκκαθάριση της συναλλαγής.
  • Στο τέλος της διαδικασίας, το ΤΕΚΑ λαμβάνει την προσωποποιημένη πληροφόρηση για τις εισφορές που δηλώνονται και καταβάλλονται για κάθε εργαζόμενο 2- 3 μήνες μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς/εργασίας, και μόνον τότε μπορεί ο ασφαλισμένος του ΤΕΚΑ να τις δει να εμφανίζονται στον ατομικό του λογαριασμό.
  • Δηλαδή, οι εισφορές για τον μήνα Ιανουάριο εμφανίζονται στον ατομικό λογαριασμό τον Απρίλιο, του Φεβρουαρίου τον Μάιο, του Μαρτίου τον Ιούνιο κ.ο.κ.
  • Ανάλογη διαδικασία απόδοσης και απεικόνισης στους ατομικούς λογαριασμούς ακολουθείται και για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους.


Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ