Αρχική MAG24 TV Νίκος Σταυρογιάννης για ΦΟΣΔΑ: παραδίδουμε έναν κορυφαίο φορέα διαχείρισης απορριμάτων

Νίκος Σταυρογιάννης για ΦΟΣΔΑ: παραδίδουμε έναν κορυφαίο φορέα διαχείρισης απορριμάτων

Την τελευταία  τακτική συνεδρίαση (22η/2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» παρακολουθήσαμε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 με το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο και πρόεδρο τον Νίκο Σταυρογιάννη

 

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου σύμβασης για την υλοποίηση του Υ/3 3 με τίτλο «Δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ)» της πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας – β΄φάση» (MIS 5001154)
  2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και Δ. Δελφών για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (Εργοστάσιο Κομποστοποιησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν. Φωκίδας – β΄φάση» (MIS 5001154)
  3. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Kατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δήμο Δωρίδος της Π.Ε. Φωκίδας» στην Πρόσκληση με Κωδικό 45 (α/α ΟΠΣ 2485) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»
  4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του επικαιροποιημένου εγχειριδίου διαδικασιών (2η  ΈΚΔΟΣΗ) ΤOY ‘Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020
  5. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Β΄ της υπ΄αρ. πρωτ. 1567/2019 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75597).
  6. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Γ΄ της υπ΄αρ. πρωτ. 1567/2019 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75604).
  7. Επικαιροποίηση της υπ΄αρ.190/2018 απόφασης του ΔΣ που αφορά  στη «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ» κατόπιν της υπ’αριθ.πρωτ. 2292/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  8. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ – Ε.Ε.Σ. ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ» της υπ΄αρ.πρωτ. 2644/2019 Διακήρυξης.
  9. Λήψη απόφασης σχετικά με τον εθνικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  ανοιχτής διαδικασίας και τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 77366) της υπ’αριθ.πρωτ. 1885/2019 Διακήρυξης, κατόπιν έκδοσης της υπ’αριθ. A-462/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

10. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρου 19 της υπ΄ αριθ. Πρωτ. 99/2018 Διακήρυξης περί προαιρέσεως για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ».

11. Συνεργασία του  Γενικού Διευθυντή του Φο.Δ.Σ.Α με τη  REGIO

12. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. για την παραλαβή του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων υλικών από νησιωτικούς Ο.Τ.Α.

13. Έγκριση των οδηγών λειτουργίας των ΧΥΤΑ ευθύνης του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.