Αρχική Στερεά Ελλάδα ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αυτό είναι το νέο περιφερειακό συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αυτό είναι το νέο περιφερειακό συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας

Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα για το νέο περιφερειακό συμβούλιο Στερεά Ελλάδας

Τα παρακάτω αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο χώρο του Πρωτοδικείου Λαμίας όπου και θα παραμείνουν για τρεις (3) συνεχείς ημέρες για τυχόν άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 21/2019.

Ο ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού εκλέγεται Περιφερειάρχης

και οι 20 σύμβουλοί του

ΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες  είκοσι τέσσερις (4.024) σταυρούς

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ενενήντα (1.190) σταυρούς

ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ έλαβε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους τριάντα οκτώ (4.538) σταυρούς

ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε επτά χιλιάδες  τριάντα εννέα (7.039) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε έξι χιλιάδες  σαράντα ένα (6.041) σταυρούς προτίμησης

ΣΑΝΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα τέσσερις (5.834) σταυρούς προτίμησης

ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα τέσσερις (3.854) σταυρούς προτίμησης

ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα εννέα (5.859) σταυρούς προτίμησης

ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες επτακόσιους δέκα έξι (5.716) σταυρούς προτίμησης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες επτακόσιους οκτώ (5.708) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε πέντε χιλιάδες διακόσιους εξήντα έξι (5.266) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους δέκα τέσσερις (4.814) σταυρούς προτίμησης

ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε επτά χιλιάδες εξακόσιους είκοσι έξι (7.626) σταυρούς προτίμησης

ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε έξι χιλιάδες τετρακόσιους σαράντα τρεις (6.443) σταυρούς προτίμησης

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες επτακόσιους ογδόντα τέσσερις (5.784) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες τριακόσιους σαράντα οκτώ (5.348) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πέντε χιλιάδες διακόσιους είκοσι έξι (5.226) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους είκοσι επτά (4.427) σταυρούς προτίμησης

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσιους ενενήντα επτά (4.397) σταυρούς προτίμησης

ΤΟΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έλαβε τέσσερις χιλιάδες τριακόσιους δέκα έξι (4.316) σταυρούς προτίμησης

αντιπολίτευση:

ΔΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα εννέα (649) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ‑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους εξακόσιους τριάντα τέσσερις (1.634) σταυρούς προτίμησης

ΔΡΕΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έλαβε χίλιους πεντακόσιους είκοσι εννέα (1.529) σταυρούς προτίμησης

ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ‑ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους ενενήντα τρεις (3.693) σταυρούς προτίμησης

ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τρεις χιλιάδες εξακόσιους ογδόντα οκτώ (3.688) σταυρούς προτίμησης

ΚΟΝΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εννιακόσιους οκτώ (2.908) σταυρούς προτίμησης

ΣΙΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ έλαβε δύο χιλιάδες εξακόσιους δέκα έξι (2.616) σταυρούς προτίμησης

ΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες πεντακόσιους εβδομήντα ένα (2.571) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΡΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους εξήντα έξι (2.366) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιους είκοσι οκτώ (2.328) σταυρούς προτίμησης

ΔΑΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (2.128) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε επτακόσιους τριάντα πέντε (735) σταυρούς προτίμησης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε χίλιους διακόσιους είκοσι ένα (1.221) σταυρούς προτίμησης

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν τριάντα δύο (1.132) σταυρούς προτίμησης

ΛΑΜΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους εβδομήντα τρεις (1.673) σταυρούς προτίμησης

ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε χίλιους πεντακόσιους ογδόντα ένα (1.581) σταυρούς προτίμησης

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Η’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε χίλιους οκτακόσιους είκοσι δύο (1.822) σταυρούς προτίμησης

ΦΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε χίλιους εκατόν εξήντα οκτώ (1.168) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Ζ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ έλαβε δύο χιλιάδες διακόσιους τρεις (2.203) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) σταυρούς προτίμησης

ΓΕΜΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε χίλιους εξακόσιους πενήντα τέσσερις (1.654) σταυρούς προτίμησης

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εννιακόσιους πενήντα έξι (1.956) σταυρούς προτίμησης

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ έλαβε επτακόσιους ενενήντα οκτώ (798) σταυρούς προτίμησης

ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε χίλιους διακόσιους τριάντα εννέα (1.239) σταυρούς προτίμησης

ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού ΣΤ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Γ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Β’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

ΠΟΛΥΖΩΗ ΝΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.