Αρχική Άρθρα “Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από αιγιαλό και παραλία: Πώς προστατεύομαι νομικά;” του Δικηγόρου,...

“Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από αιγιαλό και παραλία: Πώς προστατεύομαι νομικά;” του Δικηγόρου, Π. Γαλάνη

 

Γράφει ο Παναγιώτης Γαλάνης, Δικηγόρος

 Εισαγωγικά στοιχεία

Όπως ορίζει η νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας, για την αποτελεσματική προστασία των στοιχείων αυτών του περιβάλλοντος, κατ’ αυτού που επελήφθη και κατέχει αυτογνωμόνως αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.), το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά του οποίου απευθύνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου.

Επίσης, τοιχοκολλάται μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση στην αυθαίρετη κατασκευή, αν υπάρχει, και στο δημοτικό κατάστημα του οικείου δήμου και αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «Διαύγεια», τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι διατάξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι:

  1. Επεκτείνουν τα γενικότερα ισχύοντα αναφορικά με τα εν γένει Π.Δ.Α. στην περίπτωση του αιγιαλού, της παραλίας και των λοιπών στοιχείων
  2. Προβλέπουν την ψηφιακή ανάρτηση του Π.Δ.Α., συνεισφέροντας στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση και καθιστούν έτσι ευχερέστερη την άμεση νομική αντίδραση και υποβοηθούν το έργο του δικηγόρου και του εντολέως του
  3. Είναι ιδιαίτερα αναλυτικές, αφού περιγράφουν όλα τα επιμέρους κτήματα που ο προσβολέας μπορεί να κατέλαβε και να κατέχει αυτογνωμόνως, ήτοι αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού. Η διάκριση αυτή συνεισφέρει στην επίτευξη νομικής σαφήνειας.
Δείτε πρώτοι όλες τις τοπικές ειδήσεις του MAG24 στο VIBER

Προστασία κατά του Π.Δ.Α.

Κατά του Π.Δ.Α. επιτρέπεται η άσκηση ανακοπής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί, ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει αυτήν κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών. Η προθεσμία αυτή είναι ιδιαίτερα βραχεία, πλην, όμως, υπαγορεύεται από τη φάση της επαπειλούμενης προσβολής των στοιχείων αυτών του περιβάλλοντος.

Αν δεν ασκηθεί εμπροθέσμως ανακοπή, το Π.Δ.Α. θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον να το προσβάλει.

Αν το Π.Δ.Α. ακυρωθεί τελεσιδίκως για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του χώρου, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά το πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ και εκτελείται.

Επί των ειδικότερων θεμάτων άμυνας κατά του Π.Δ.Α. θα επανέλθουμε με νεότερο άρθρο.

 

Για περισσότερα, βλ. https://www.pgalanislaw.gr/blog/

 

Παναγιώτης Γαλάνης,

Δικηγόρος Λαμίας, Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, Υπ. Δρ. Νομικής ΕΚΠΑ panagiotisgln@gmail.com, www.pgalanislaw.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.