Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Ράλλυ Ακρόπολις: Οι απαγορεύσεις και τα μέτρα της Πυροσβεστικής στις ειδικές διαδρομές

 

Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης προς τους πολίτες και
ενόψει της διοργάνωσης του Ράλλυ Ακρόπολις έτους 2021 που
διεξάγεται κυρίως σε Ειδικές Διαδρομές του Νομού Φθιώτιδος ,
στις οποίες αναμένεται πλήθος κόσμου και επισκεπτών από άλλες περιοχές ,
η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φθιώτιδος ,
έχοντας ως στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ και ΔΑΣΙΚΕΣ εκτάσεις.

Κατ΄ εφαρμογή και της 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 27152 οικ. Φ.700.19/28.6.2021 Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων
για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων της Νομοθεσίας Πυροπροστασίας»

Υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται:

Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.

Επιβάλλονται Διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται
οι διατάξεις που απαγορεύουν την χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.

Όλα τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται και πολλαπλασιάζονται με
συντελεστή επικινδυνότητας ανάλογα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης
κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά από την Γ.Γ.Π.Π.

Υποχρέωση όλων μας η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

Αλλα ΝΕΑ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ