Αρχική Ελλάδα Βασικές εξ αποστάσεως δεξιότητες: Απλά και Εύκολα! ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Βασικές εξ αποστάσεως δεξιότητες: Απλά και Εύκολα! ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Πιστοποίησε τις 4 ΒΑΣΙΚΕΣ Δεξιότητες, Αγγλικά, Πληροφορική, Λογιστική και Autocad, οι οποίες είναι απαιτητές σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, σχεδιάζουν και υλοποιούν εξ αποστάσεως ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης στην Πληροφορική και τα Αγγλικά προς απόκτηση επίσημου πιστοποιητικού, αναγνωρισμένο από ελληνικό δημόσιο, Α.Σ.Ε.Π. αλλά και από ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και στην Λογιστική και το Autocad.

  1. Αγγλικά

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, έχει ειδικευμένα αναπτυχθεί από τα Kέντρα Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, ώστε να αποδίδει ορθά την χρήση της Αγγλικής γλώσσας, εξατομικευμένα στους συμμετέχοντες, αξιοποιώντας παράλληλα την δύναμη της ομάδας-τμήμα, με απώτερο στόχο την συντήρηση του υψηλού ποσοστού επιτυχίας, σε ένα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, το Ελληνικό Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 

Τι πετυχαίνουμε:

– ολοκληρωτική καθοδήγηση και μύηση των μαθητών μας στην εξεταστική διαδικασία με αυτοπεποίθηση και σχεδόν πάντα τα απόλυτα θετικά αποτελέσματα

εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας και  απόκτηση επίσημου Πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ , το Ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

– ανάπτυξη  ψηφιακών δεξιοτήτων οι οποίες κρίνονται πλέον απόλυτα αναγκαίες στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον .

– Διαπολιτισμική κατανόηση και ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων σε προφορική και γραπτή μορφή σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Όσον αφορά τις παροχές μας :

– Δίνεται πρόσβαση σε πλούσιο & αποτελεσματικό υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό με ποικίλη θεματολογία μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, αλλά και των μαθημάτων, με άφθονο ασύγχρονο υλικό και σύγχρονη εκπαίδευση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών μας .

-Προσφέρεται Άμεση υποστήριξη από τους καθηγητές μας και από το διοικητικό μας προσωπικό.

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας για ένταξη στο τμήμα του Νοεμβρίου μέχρι τις 19/11/2021.

Έναρξη νέων τμημάτων: 22/11/2021.

 

  1. Πληροφορική

Η Πληροφορική είναι ένα από εκείνα τα πεδία όπου είναι σχεδόν αδύνατον να προβλέψει κανείς τί θα γίνει στη συνέχεια. Δεν είναι στατική αλλά έχει ζωή. Για αυτό το λόγο δεν μπορούμε  καν να φανταζόμαστε την εξέλιξή της και όλους τους τρόπους που θα κάνει την καθημερινότητα κάποιου, ευκολότερη και ταυτόχρονα αποδοτικότερη.

Πλέον οι τρέχουσες συνθήκες, το σύνολο δηλαδή της κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας, διέπεται από την χρήση ψηφιακών μέσων και συγκεκριμένα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα κατάρτισης στην πληροφορική έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων, ώστε ο κάτοχος της να είναι απόλυτα επίκαιρος στις δεδομένες ανάγκες για άμεση υλοποίηση ενεργειών, που απαιτεί το σύγχρονο καθημερινό περιβάλλον. Επίσης, θέτει τον συμμετέχοντα – επιμορφούμενο ένα βήμα μπροστά έναντι του ανταγωνισμού για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας καθώς παράλληλα τον προετοιμάζει για την συμμετοχή του σε εξετάσεις προς απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. 

Εμπιστευόμενοι την εκπαιδευτική μας τακτική εγγυούμαστε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αποτυχίας σε αυτές. Μάθετε περισσότερα για τους όρους στον ιστότοπό μας.

Αποκομίστε τα πολυσήμαντα εργαλεία όπως η σύνταξη ενός επαγγελματικού εγγράφου ή ενός υπολογιστικού φύλλου, με πλήθος υπολογισμών, έως και την γνώση αντιμετώπισης αλλά και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, οι οποίες από εδώ και πέρα κρίνονται απόλυτα απαραίτητες προκειμένου να στηρίξετε  τόσο τον μαθητικό και φοιτητικό, όσο και τον εργασιακό σας βίο. Το σημαντικότερο;; Δεν απαιτούνται πρωτύτερες γνώσεις για την συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επιπρόσθετα η ολοκλήρωση του συνόλου των ενοτήτων θα σας αποδώσει σφαιρική εικόνα ώστε αυθύπαρκτα να ανταπεξέλθετε στις μόνιμες από εδώ και πέρα προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου.

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας για ένταξη στο τμήμα του Νοεμβρίου μέχρι τις 19/11/2021.
Έναρξη νέων τμημάτων: 22/11/2021.

 

  1. Λογιστική

Η χρηματοοικονομική/λογιστική πληροφόρηση παίζει κρίσιμο ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας καθώς η ορθή λήψη αποφάσεων στηρίζεται σε αυτή.

Τα ΚΔΒΜ Easy Education δημιουργούν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής για την εμπέδωση των αρχών της Γενικής Λογιστικής και την εκμάθηση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταρτίσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν πραγματικές συνθήκες εργασίας και να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της διαχείρισης λογιστικών θεμάτων και εφαρμογών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνεται και η προσομοίωση εργασίας σε πραγματικές συνθήκες με ERP πρόγραμμα και συγκεκριμένα της Softone. Σήμερα που η μηχανογράφηση είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση, τα ΚΔΒΜ  Easy Education στηρίζουν την προσπάθεια των επιχειρήσεων για την άψογη λειτουργία των λογιστηρίων τους αλλά και των εν δυνάμει εργαζομένων σε λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως βοηθοί λογιστών .

Στο πρόγραμμα Χρηματοοοικονομικής Λογιστικής, ο καταρτιζόμενος μαθαίνει την έννοια των οικονομικών μονάδων και τις διακρίσεις των επιχειρήσεων. Εξοικειώνεται με λογιστικές μεθόδους παρακολούθησης λογιστικών γεγονότων. Γνωρίζει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Τέλος, ο καταρτιζόμενος παρακολουθεί την Εμπορική και Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων μέσω της χρήσης του λογισμικού (ERP) softone.

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας για ένταξη στο τμήμα του Νοεμβρίου μέχρι τις 19/11/2021.

Έναρξη νέων τμημάτων: 22/11/2021.

 

  1. Autocad

Το AutoCAD είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού  το οποίο επιτρέπει στους μελετητές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς και άλλους επαγγελματίες σε γραφεία και βιομηχανίες, να δημιουργήσουν μοντέλα και σχεδιαστικά αντικείμενα. Χρησιμοποιείται ευρέως στο χώρο του κτηριακού σχεδιασμού. Με καινοτόμες ιδέες και δημιουργική φαντασία, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικές παρουσιάσεις καθώς του παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία κτιρίων, κατασκευών και υποδομών, αλλά και απλών ή σύνθετων αντικειμένων. Υποστηρίζει μια ισχυρή αλλά εύκολη ροή εργασίας που βοηθά τους χρήστες να εκτελούν τις εντολές αποτελεσματικά και με ακρίβεια.

 

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως βασική επιδίωξη οι χρήστες να είναι σε θέση να δημιουργούν νέα σχέδια βασισμένα σε πρότυπα της επιλογής τους, να τα αποθηκεύουν και να τα ανοίγουν εκ των υστέρων για επεξεργασία. Επιπλέον, να χειρίζονται την οργάνωση των σχεδίων αλλά και να χρησιμοποιούν τα σχεδιαστικά βοηθήματα που τους παρέχει το AutoCAD. Επίσης, οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να δημιουργούν απλά ή σύνθετα γεωμετρικά σχήματα και σχεδιαστικά αντικείμενα. Η παρούσα εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει την δημιουργία διαγραμμίσεων καθώς και την διαστασιολόγηση των αντικειμένων του σχεδίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι τρόποι εκτύπωσης του σχέδιου με ή χωρίς, κλίμακα.

 

Αδιαμφισβήτητα, η πιστοποιημένη κατάρτιση του AutoCAD παρέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας καθώς ενισχύει την επαγγελματική εικόνα του συμμετέχοντα έναντι του συνόλου της προσφορά εργασίας.

Ολοκληρώστε την εγγραφή σας για ένταξη στο τμήμα του Νοεμβρίου μέχρι τις 19/11/2021.

Έναρξη νέων τμημάτων: 22/11/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 23111 10186 (Δευ-Παρ 10.00-17.00)  ή αποστέλλοντας άμεσο ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@easy-education.gr.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, www.easy-education.gr

Υπεύθυνος Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος
Εδώ τα βρίσκεις ΟΛΑ!!!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.